کلاژن فراوان ترین پروتئین در بدن ماست که به افزایش مقاومت و الاستیسیته پوست و جایگزینی سلولهای مرده در آن کمک می کند. با افزایش سن تولید کلاژن در بدن به صورت طبیعی رو به کاهش می رود. این پروسه دژنراتیو و آسیب رسان باعث ایجاد علائم پیری مثل چین و چروک و شلی پوست می شود. افزایش سطح کلاژن در پوست باعث می شود پوست شما سفت ترو نرم تر شده و به بازسازی و تجدید سلولهای پوستی کمک شایانی می کند.

 

کرم آبرسان و ضد چین و چروک پرپین آلا