شما می توانید در وبسایت درگاه شرکت های خلاق اسم شرکت پرپین اکسیر جهانی را جستجو کنید  www.ircreative.isti.ir

تأیید و ثبت شرکت پرپین اکسیر جهانی به عنوان شرکت خلاق از سمت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری