پرپین آلا یا خرفه (Purslane)، از بهترین گیاهان دارویی مورد استفاده در جهان به علت خواص ارزشمند درمانی توسط سازمان بهداشت جهانی، اکسیر جهانی (Global Panacea) نام گرفته است.

پرپین آلا باعث بهبود اختلالات لیپیدی و افزایش HDL سرم شده و وزن را نیز کاهش می دهد. همچنین اسیدهای چرب امگا۳ موجود در پرپین آلا  نقش مهمی در کنترل هایپرلیپیدمی دارند و از این طریق به عاملی برای پیشگیری و درمان بیماری های مزمن و انواع سرطان ها در می آیند.

مکانیسم پرپین آلا در پیشگیری از کبد چرب:
متابولیسم غیرطبیعی لیپیدها در بدن منجر به تجمع چربی در کبد و در نهایت کبد چرب می شود. مطالعات نشان می دهد پرپین آلا با اصلاح هموستاز چربی باعث اصلاح متابولیسم کبد می گردد. یکی از عوامل مهم در هموستاز طبیعی لیپید، حفظ تعادل میان مصرف اسیدهای چرب امگا۶ و امگا۳ است. پرپین آلا با دارا بودن مقادیر مناسب اسید چرب لینولنیک اسید، اثرات فارماکولوژیک مهمی شامل هایپوگلیسمی، هایپو کلسترولمی و اصلاح متابولیسم چربی دارد.
– پرپین آلا مانع تجمع اسیدهای چرب آزاد تری گلیسرید و کلسترول در کبد می شود.
– پرپین آلا به دلیل دارا بودن ترکیبات آنتی اکسیدان، از کبد محافظت می کند و باعث تقویت سیستم ایمنی بدن می شود.

مکانیسم اثر ضد چاقی پرپین آلا:
– ویتامین های نیاسین و تیامین پرپین آلا به عنوان کو آنزیم مبدل پروتئین، کربوهیدرات و چربی، به انرژی عمل می کنند.
– پرپین آلا حاوی نورآدرنالین است که اثرات لیپولیتیک دارد و از این طریق باعث کاهش وزن می گردد.

مکانیسم پرپین آلا در محافظت در برابر سرطان و بیماری های مزمن:
اسیدهای چرب امگا۳ موجود در  پرپین آلا به عنوان پیش ساز گروه خاصی از هورمون ها (پروستاگلاندین ها) در برابر سرطان و بیماری‌های مزمن نقش محافظتی دارد. پرپین آلا حاوی مقادیر زیادی اسید اسکوربیک، گلوتاتیون و بتاکاروتن است. این ترکیبات آنتی اکسیدان بوده و با به دام انداختن رادیکال های آزاد مانع پراکسیداسیون لیپیدها شده، تولید LDL اکسیده را کاهش داده و فعالیت گیرنده های انسولین را بهبود می دهند.

مکانیسم پرپین آلا در کاهش کلسترول توتال تری گلیسیرید و کلسترول بد پلاسما:
– گلوتاتیون و سایر آنتی اکسیدان های پرپین آلا تولید کلسترول بد را کاهش می دهند.
– تری گلیسرید سرم به دلیل اثر مهاری اسید چرب امگا۳ روی آنزیم های اسید چرب سنتتاز و آسیل ترانسفراز کاهش می یابد.
– فلاونوئیدهای پرپین با مهار سنتز کلسترول آن را در پلاسما کاهش می‌دهند. ۷نوع فلاونوئید در پرپین آلا یافت می شود. این ترکیبات نقش موثری در کاهش لیپیدهای خون، مهار ترومبوز و گشاد کردن سرخرگ های قلبی دارند.

مکانیسم پرپین آلا در پیشگیری از بیماری‌های قلبی عروقی و بیماری های نورودژنراتیو:
– پرپین آلا به عنوان منبع آلودگی ویتامین های آنتی اکسیدان: آلفا-توکوفرول، اسید اسکوربیک و بتاکاروتن، نقش مهمی در پیشگیری از بیماری‌های قلبی عروقی دارد.
– سوپراکسید دیس موتاز حاوی گلوتاتیون است که به کمک آنزیم های موتاز و کاتالاز با استرس اکسیداتیو مقابله می کند.
– گلوتاتیون موجود در پرپین آلا سوبسترای آنزیم های گلوتاتیون پراکسیداز و گلوتاتیون ردوکتاز است که پراکسید های لیپیدی حاصل از اسید های چرب با چند پیوند دوگانه و نیز تولید LDL  اکسیده را کاهش داده و فعالیت گیرنده های انسولین را بهبود می بخشد.

مکانیسم ضد پیری پرپین آلا:
اثرات ضد پیری و ترمینال ها به علت افزایش سطح آنزیم سوپراکسید دیس موتاز در مغز صورت می گیرد.

مکانیسم اثر ضد دیابتی پرپین آلا:
– فلاونوئیدها و پلی ساکاریدها فراوان ترین ترکیبات موثر پرپین آلا هستند که مسئول خاصیت های هایپو گلیسمی این گیاهان اند، این ترکیبات عملکرد سلول های بتا پانکراس را افزایش داده و باعث تحریک ترشح انسولین می گردند.
– مقادیر زیاد اسیدهای چرب امگا موجود در این گیاه باعث کاهش جذب گلوکز در روده، کاهش مقاومت به انسولین و تحریک افزایش تولید انسولین از سلول های بتا می شود.

مکانیسم پرپین آلا در کاهش سطح اوره و اسید اوریک و کراتینین:
به علت فعالیت آنتی اکسیدانی وسیع به کاهش سطح اوره و کراتینین کمک می کند.

موارد منع مصرف
مصرف فراورده های گیاهی پرپین آلا برای زنان باردار و کسانی که سابقه سنگ کلیه دارند توصیه نمی شود.